ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -

ΓΝΩΣΤΙΚΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

 

Διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας, διαδερμική επιδιόρθωση μιτροειδούς βαλβίδας, διαδερμική σύγκλειση μεσοκολπικών ελλειμμάτων, διαδερμική σύγκλειση παραβαλβιδικών διαφυγών.

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

 

Διαδερμική αντιμετώπιση όλων των χρονίων σύμπλοκων παθήσεων των στεφανιαίων αγγείων με εξελιγμένες τεχνικές, όπως rotablation και αντιμετώπιση χρονίων ολικών αποφράξεων.

ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ – ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

Διαγνωστική μη επεμβατική και επεμβατική προσπέλαση  όλων των καρδιαγγειακών παθήσεων – συμπεριλαμβάνονται αριστερός και δεξιός καθετηριασμός, καθώς και βιοψίες μυοκαρδίου.

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΟΞΕΩΝ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

 

Δυνατότητα πλήρους αιμοδυναμικής υποστήριξης  με ενδοαορτικό ασκό ή ECMO.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ