ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

15TH CARDIOCATH MEETING IOANNINA 2019

Συμμετοχη στο συνέδριο με δορυφορική σύνδεση από το αιμοδυναμικό εργαστήριο του Αγίου Λουκά και ταυτόχρονη αναμετάδοση σύμπλοκων περιστατικών επεμβατικής καρδιολογίας


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
© Petros S. Dardas

2310 390546 | Thessaloniki | 2019 All Rights Reserved

Web | Design + Development by ALPHA FORENSICS