ΔΡ. ΔΑΡΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αγγειοπλαστική χρόνιας ολικής απόφραξης καθοδηγούμενη από ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα

Στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» πραγματοποιούνται εδώ και αρκετά χρόνια επεμβάσεις για τις χρόνιες ολικές αποφράξεις. Ως τώρα, έχουν γίνει περισσότερες από 300, με ποσοστό επιτυχίας πάνω από 93%.
Scroll

Πριν λίγο καιρό, ασθενής 59 ετών, με αρκετές νοσηρότητες στο ιστορικό του, προσήλθε στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» με συμπτώματα δύσπνοιας και στηθάγχης που τον ταλαιπωρούσαν τους τελευταίους μήνες. Αφού πραγματοποιήθηκε στεφανιογραφία, διαπιστώθηκε μία σοβαρού βαθμού στένωση στο πρώτο τριτημόριο της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας και μία χρόνια επιμήκης ολική απόφραξη του προσθίου κατιόντα κλάδου στο σημείο έκφυσης του διαγωνίου κλάδου.

Αρχικά αντιμετωπίσθηκε η δεξιά στεφανιαία αρτηρία με εμφύτευση ενός stent και στη συνέχεια έγινε αγγειοπλαστική του πρόσθιου κατιόντα κλάδου. Λόγω απουσίας ορατού κολοβώματος στο σημείο της χρόνιας ολικής απόφραξης του προσθίου κατιόντα κλάδου, πραγματοποιήθηκε επιτυχής διέλευση του σύρματος με τη χρήση ενδοστεφανιαίου υπερηχογραφήματος.  

Τοποθετήθηκαν δύο ενδοστεφανιαίες προθέσεις και επιτεύχθηκε πλήρης διάνοιξη του αγγείου. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τους Επεμβατικούς Καρδιολόγους Δρ. Πέτρο Δάρδα και Δρ. Νικόλαο Μεζίλη.  

Στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» πραγματοποιούνται εδώ και αρκετά χρόνια επεμβάσεις για τις χρόνιες ολικές αποφράξεις. Ως τώρα, έχουν γίνει περισσότερες από 300, με ποσοστό επιτυχίας πάνω από 93%.

ΠρογραμματΙστε τα ραντεβοΥ σας

Καλέστε μας για να λάβετε μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση στο ζήτημα που σας απασχολεί.

κλειστε ραντεβου