ΔΡ. ΔΑΡΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΤΙΟΝΤΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ

- IVUS GUIDED ANTEROGRADE CTO PCI
Scroll

Ασθενής με σύμπλοκη ολική απόφραξη προσθίου κατιόντα κλάδου στο ύψος του διαγωνίου κλάδου, JCTO score 3, απουσία εμφανούς κολοβώματος (stamp) προσθίου κατιόντα.

Με καθοδήγηση με ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα (IVUS) βρέθηκε υπερηχογραφικά το κολόβωμα (stamp) του προσθίου κατιόντα και έγινε διέλευση σύρματος GAIA II χωρίς αγγειογραφική απεικόνιση. Κατόπιν ελέγχθηκε η θέση του σύρματος αγγειογραφικά στην περιφέρεια του αγγείου και τοποθετήθηκαν 2 ενδοστεφανιαίες προθέσεις με πλήρη διάνοιξη του αγγείου.


Ο ρόλος του ενδοστεφανιαίου υπερηχογραφήματος στις αγγειοπλαστικές χρονίων ολικών αποφράξεων είναι ιδιαίτερα σημαντικός και μπορεί να αποβεί καθοριστικός στην επιτυχή έκβαση σύμπλοκων περιστατικών.

ΠρογραμματΙστε τα ραντεβοΥ σας

Καλέστε μας για να λάβετε μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση στο ζήτημα που σας απασχολεί.

κλειστε ραντεβου