ΔΡ. ΔΑΡΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΣΤΟΜΙΟΥ ΔΕΞΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ

ROTABLATION THROUGH TAVI - LIVE IN A BOX CASE IN 8TH WROCLAW ROTABLATION AND 3D EURO4C MEETING IN WROCLAW, POLAND, JANUARY 2022
Scroll

Ασθενής 80 ετών με σοβαρού βαθμού στένωση αορτής ( peak gradient 110 mmHg) με έντονη επασβέστωση δακτυλίου και LVOT και σοβαρού βαθμού έντονα επασβεστωμένη στομιακή στένωση υπερεπικρατούσης δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας αντιμετωπίστηκε συνδυαστικά με διακαθετηριακή τοποθέτηση βαλβίδας EVOLUT PRO 26 mm ακολουθούμενη από rotablation της δεξιάς στεφανιαίας.

Η τοποθέτηση της βαλβίδας έγινε σύμφωνα με το πρωτόκολλο coronary allignment. Μετά την TAVI το στόμιο της δεξιάς στεφανιαίας προσπελάστηκε με υποστηρικτικό καθετήρα (extension catheter) GUIDEZILLA ακολουθούμενο από  rotaburr 1.25 mm. Η έναρξη του rotablation έγινε μέσα από άκρο του GUIDEZILLA.  Κατόπιν τοποθετήθηκε cutting balloon 3.5 mm ακολουθούμενο από DES 4.0 mm. 

Σε περιπτώσεις σοβαρού βαθμού στένωσης αορτής και στεφανιαίας νόσου με προεξάρχοντα τα συμπτώματα της βαλβιδοπάθειας, συνιστάται να προηγηθεί η τοποθέτηση της βαλβίδας. Η αγγειοπλαστική με rotablation διαμέσου της βαλβίδας είναι εφικτή με την χρήση υποστηρικτικού (extension) καθετήρα. 

ΠρογραμματΙστε τα ραντεβοΥ σας

Καλέστε μας για να λάβετε μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση στο ζήτημα που σας απασχολεί.

κλειστε ραντεβου