ΔΡ. ΔΑΡΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

TAVI ΣΕ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ROSS ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Είναι το τρίτο περιστατικό στην βιβλιογραφία αλλά το πρώτο με βαλβίδα EDWARDS. Στα άλλα δύο χρησιμοποιήθηκε βαλβίδα MEDTRONIC με όχι καλό αρχικό αποτέλεσμα λόγω μετατόπισης της βαλβίδας, για την οποία χρειάστηκε άμεση αντιμετώπιση με δεύτερη βαλβίδα.
Scroll

Γυναίκα 72 ετών, η οποία υποβλήθηκε σε επέμβαση ROSS πρό 22 ετών εισήλθε με εικόνα βαριάς καρδιακής ανεπάρκειας. Το υπερηχογράφημα (διαθωρακικό και διοισοφάγειο) έδειξε σοβαρού βαθμού εκφύλιση και ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας ROSS (αυτομόσχευμα πνευμονικής στην θέση της αορτικής) με συνοδό σοβαρού βαθμού λειτουργική ανεπάρκεια μιτροειδούς και πνευμονική υπέρταση. Η λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας ήταν ιδιαίτερα ελαττωμένη με κλάσμα εξωθήσεως 15-20%.


Θεωρήθηκε υψηλού χειρουργικού ρίσκου για επανεγχείρηση και ως εκ τούτου αποφασίστηκε η διακαθετηριακή αντικατάσταση της βαλβίδας (TAVI) μολονότι η πάθηση της βαλβίδας ήταν αμιγώς ανεπάρκεια.


Χρησιμοποιήθηκε βαλβίδα EDWARDAS SAPIEN 29 mm με υπερδιάταση. Το τελικό αποτέλεσμα υπήρξε απόλυτα επιτυχές με πολύ καλή θέση της βαλβίδας TAVI, απουσία στένωσης ή ανεπάρκειας. Η ασθενής εξήλθε σε λειτουργική κλάση NYHA I με βελτίωση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας, κλάσμα εξωθήσεως 35%, απουσία ανεπάρκειας μιτροειδούς και απουσία πνευμονικής υπέρτασης.


Είναι το τρίτο περιστατικό στην βιβλιογραφία αλλά το πρώτο με βαλβίδα EDWARDS. Στα άλλα δύο χρησιμοποιήθηκε βαλβίδα MEDTRONIC με όχι καλό αρχικό αποτέλεσμα λόγω μετατόπισης της βαλβίδας, για την οποία χρειάστηκε άμεση αντιμετώπιση με δεύτερη βαλβίδα.

ΠρογραμματΙστε τα ραντεβοΥ σας

Καλέστε μας για να λάβετε μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση στο ζήτημα που σας απασχολεί.

κλειστε ραντεβου